จะทำอะไรก็ตามจะต้องมี “ความรักและศรัทธา” ต่อสิ่งนั้น ท่านเข้าใจคำกล่าวนี้อย่างไร? จงอธิบาย

Advertisements